اینترنت خوب
صد دانه یاقوت
تغییر تعرفه تلفن ثابت

تغییر تعرفه تلفن ثابت

فهرست تعرفه های جدید تلفن ثابت بر اساس مصوبه شماره 6 جلسه شماره 237 مورخ 95/3/22 کمیسیون تنظیم مقررات تاریخ اجرا ...

بیشتر بخوانید ...

تعرفه محصولات استاندارد جدید مشترکین ADSL

تعرفه محصولات استاندارد جدید مشترکین ADSL

جدول تعرفه های جدید ADSL - محصولات استاندارد غیر حجمی و جدول تعرفه سرویس های حجمی پس پرداخت (Postpaid) اینترنت بر ...

بیشتر بخوانید ...